Zwroty i Reklamacje

Jeśli spełniają Państwo warunki określone w § 7 naszego Regulaminu to mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas HEO Urszula Puła, ul. Księcia Jaremy 7/2, 03-259 Warszawa, numer telefonu +48 697 165 055 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora), adres poczty elektronicznej biuro@materialypakowe.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zamówienia internetowe z dostawą do domu

Dla towarów zamówionych w sklepie internetowym i dostarczonych firmą kurierską należy dostarczyć zwracany produkt na adres:

HEO URSZULA PUŁA

ul.Kazimierza Gierdziejewskiego 5/Hala 23, 02-495 Warszawa

Tel: +48 697 165 055

biuro@materialypakowe.pl

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Reklamacje

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zobowiązujemy się do dostarczania produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu wskażemy, że produkt nie jest pełnowartościowy. Gdy zakupiony produkt posiada wadę należy o tym fakcie nas zawiadomić. Często zasadne jest przesłanie reklamowanego produktu do nas w celu jego zbadania.


Zalecamy, aby składając reklamację zakupionego produktu:


 przekazali nam Państwo informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;
 określili Państwo swoje żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);
 podali nam Państwo swoje dane kontaktowe. Informujemy, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.


Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Państwa uprawnień z tytułu naszej odpowiedzialności w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Zobowiązujemy się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji prześlemy na przekazany nam adres mailowy lub w inny wskazany przez Państwo sposób W celu ułatwienia procedury reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego, który znajduje się poniżej.

Shopping Cart
materialypakowe.pl
Konto
Koszyk
Scroll to Top